Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Tưởng niệm tổ "Thế Long" 2012

Chùa Cổ Lễ


Trực Ninh Cổ Lễ Thần quang
Minh Không ngài ngự sen vàng tỏa soi
Ngớ ngày mùng bốn tháng hai
Bốn phương con cháu ai ai cũng về
Trầm hương thành kính lắng nghe
Đêm thơ ca ngợi chủ đề công lao

Cà sa cứu nước thuở nào
Sáu mươi lăm năm ấy biết bao ân
* * *
Hôm nay đứng trước mộ phần
Hình ảnh cổ lần tràng hạt năm xưa
Bao mùa lá rụng sân chùa
Cảnh xưa còn đó như vừa hôm qua
Xoa đầu phát lộc cháu mà
A di đà phật tâm đa kính Người
Cho dù góc biển chân trời
Hòa thượng hiệu "Thế Long" ngời vang danh
* * *
Cháu về hát dưới chốn thành
Tứ thơ lục bát chuyển nhanh văn chầu...
Kính tâm tổ phật tử

Nhâm Thìn 4/2/2012(Âm lịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét