Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Chương trình CLB Thơ - Những vần thơ tháng 3

Tác giả thơ Diệu Nguyên Thủy tham gia Chương trình CLB Thơ - VTV 1 với Bài thơ tặng chị Đỗ Kim Thanh, tiểu đoàn 304 - TNXP 1965 tại Thanh Hóa


Video gốc mời Quý vị xem tại:

http://tho.com.vn/media_thi_ca/xem/c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_th%C6%A1_nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A7n_th%C6%A1_th%C3%A1ng_3

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Bài thơ tặng chị Đỗ Kim Thanh, tiểu đoàn 304 - TNXP 1965 tại Thanh Hóa

Ảnh internetNhớ 1965 chị cả lên đường
Lời Bác kêu gọi chiến trường phía Nam
Xứ Thanh nhập ngũ lên đàng
Đóng quân tại chốn ngôi làng Ngọc Sơn

Kí ức

Ảnh internet

(Lúc này cha đang lái xe Quốc Doanh vận tải tỉnh Thanh Hóa)

Cha đi chở đạn vào Nam
Một mình giúp mẹ em còn  ngây thơ
Thanh niên lúc ấy ai ngờ
Trận địa chuyển đạn truyền tờ như thoi

Kỷ niệm em trai tình nguyện xứ Thanh

Ảnh internet

Em đi tình nguyện lên đường
Thanh niên mở hội…
Quan hoá giáp Lào lối đi
Cho ngày giải phóng xá chi đời mình

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Tưởng niệm tổ "Thế Long" 2012

Chùa Cổ Lễ


Trực Ninh Cổ Lễ Thần quang
Minh Không ngài ngự sen vàng tỏa soi
Ngớ ngày mùng bốn tháng hai
Bốn phương con cháu ai ai cũng về
Trầm hương thành kính lắng nghe
Đêm thơ ca ngợi chủ đề công lao