Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Chương trình CLB Thơ - Những vần thơ tháng 3

Tác giả thơ Diệu Nguyên Thủy tham gia Chương trình CLB Thơ - VTV 1 với Bài thơ tặng chị Đỗ Kim Thanh, tiểu đoàn 304 - TNXP 1965 tại Thanh Hóa


Video gốc mời Quý vị xem tại:

http://tho.com.vn/media_thi_ca/xem/c%C3%A2u_l%E1%BA%A1c_b%E1%BB%99_th%C6%A1_nh%E1%BB%AFng_v%E1%BA%A7n_th%C6%A1_th%C3%A1ng_3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét